සිංහල தமிழ் English
Medium_samarasinghe-df27794d2b5e4694392527c634f950ff

සන්දිත් සමරසිංහ

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

0352263377/0357200810

සාරාංශය

#129

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#56

පක්ෂයේ ශේණිය

115

Times

නියෝජනය කළ වාර

12

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 5
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 8
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 13
274-9 (2019-10-08) Petitions
Page 11
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 38
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 38
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
273-9 (2019-08-08) Oral Contribution Page 14
273-5 (2019-07-31) Oral Contribution Page 5

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1968-09-05
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Siriwardanaa Vidyalaya, Yatiyanthota
පාසැල 2: Nalanda College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0352263377/0357200810
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.