සිංහල தமிழ் English
Medium_samarasinghe-df27794d2b5e4694392527c634f950ff

சந்தித் சமரசிங்க

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கேகாலை மாவட்டம்

0352263377/0357200810

சுருக்கம்

#129

மொத்த தரவரிசை

#56

கட்சி தரவரிசை

115

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 5
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 8
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 13
274-9 (2019-10-08) Petitions
Page 11
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 38
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 38
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
273-9 (2019-08-08) Oral Contribution Page 14
273-5 (2019-07-31) Oral Contribution Page 5

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-09-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Siriwardanaa Vidyalaya, Yatiyanthota
School 2: Nalanda College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0352263377/0357200810
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.