සිංහල தமிழ் English
Medium_hasheem-d35e8069064a690a86befa0b6e8fcc89

කබීර් හශිම්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

0252224904 / 011340055

සාරාංශය

#60

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#26

පක්ෂයේ ශේණිය

180

Times

නියෝජනය කළ වාර

11

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
274-2 (2019-09-04) Written Question- Response Page 23
274-2 (2019-09-04) Written Question- Response Page 23
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
273-12 (2019-08-21) Written Question- Response Page 26
273-12 (2019-08-21) Oral Contribution Page 19
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1955-03-05
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0252224904 / 011340055
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.