සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha-fff48b680945d8b0a2c4b4e9f72ff315

මහින්ද රාජපක්‍ෂ

අගමැති - මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන,බුද්ධශාසන, සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු, නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන සහ නිවාස පහසුකම්

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

සාරාංශය

#146

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#39

පක්ෂයේ ශේණිය

70

Times

නියෝජනය කළ වාර

10

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
270-19 (2019-04-05) Oral Contribution Page 134
270-19 (2019-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
270-18 (2019-04-04) Question by Private Notice Page 17
270-14 (2019-03-29) Oral Contribution Page 18
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 21
270-2 (2019-03-14) Question by Private Notice Page 15
269-7 (2019-03-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
269-3 (2019-03-07) Question by Private Notice Page 26
268-7 (2019-02-22) Question by Private Notice Page 30
268-7 (2019-02-22) Oral Contribution Page 8

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1945-11-18
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father: D.A Rajapaksa, Sons: Namal, Brother: Chamal
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Richmond College, Galle, Nalanda College, Colombo
පාසැල 2: Thurstan College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: Sri Lanka Law College
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
දත්ත නොමැත

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.