සිංහල தமிழ் English
Medium_navinne-2fc048ffdc2ef153bc67feb5dba85a11

එස්.බී. නාවින්න

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

0372267383/0112667575

සාරාංශය

#194

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#75

පක්ෂයේ ශේණිය

48

Times

නියෝජනය කළ වාර

8

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 40
263-6 (2018-09-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
263-6 (2018-09-19) Written Question- Response Page 10
263-6 (2018-09-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
261-9 (2018-07-04) Petitions
Page 7
259-6 (2018-03-21) Written Question- Response Page 10
259-6 (2018-03-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
257-8 (2017-11-25) Written Question- Response Page 7
257-8 (2017-11-25) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
257-8 (2017-11-25) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1946-02-24
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
Profession: Businessman
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Maliyadewa Vidyalaya, Kurunegala
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0372267383/0112667575
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.