සිංහල தமிழ் English
Medium_fernando-c1b3b931912e327a0fe3b2276a8ac496

ජොන්ස්ටන් ප්‍ර‍නාන්දු

අමාත්‍ය - මාර්ග සහ මහාමාර්ග හා නාවික කටයුතු

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

0372236608/0372229729

සාරාංශය

#204

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#71

පක්ෂයේ ශේණිය

77

Times

නියෝජනය කළ වාර

9

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 17
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 7
275-5 (2020-01-21) Written Question- Response Page 14
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 7
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 8
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 8
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 5
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 6

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1964-05-12
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father (Mayor)/ Son - Johan F(PC)
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: St. Anne's College, Kurunegala
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0372236608/0372229729
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.