සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara-7ea8224fd8cbc2e7f55d4080bda07d0b

නලින් බණ්ඩාර ජයමහ

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - සංවර්ධන උපාය මාර්ග සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

0372284690/0322245455

සාරාංශය

#40

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#17

පක්ෂයේ ශේණිය

372

Times

නියෝජනය කළ වාර

13

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
275-6 (2020-01-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 36
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 53
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
273-13 (2019-08-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1974-06-05
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0372284690/0322245455
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.