සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara-7ea8224fd8cbc2e7f55d4080bda07d0b

නලින් බණ්ඩාර ජයමහ

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - සංවර්ධන උපාය මාර්ග සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

0372284690/0322245455

සාරාංශය

#40

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#17

පක්ෂයේ ශේණිය

372

Times

නියෝජනය කළ වාර

13

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
273-2 (2019-07-24) Written Question- Response Page 15
273-2 (2019-07-24) Point of Order - Other
Page 30
273-2 (2019-07-24) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
273-2 (2019-07-24) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
273-2 (2019-07-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 128
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 107
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 24

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1974-06-05
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0372284690/0322245455
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.