සිංහල தமிழ் English
Medium_nirmalanathan-4d9b6c08985a49dda89e1f265b9f05bd

චාල්ස් නිර්මලනාදන්

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි සහ TNA සන්ධාන සාමාජික, වන්නි දිස්ත්‍රික්කය

112360582

සාරාංශය

#28

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#3

පක්ෂයේ ශේණිය

238

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
274-12 (2019-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 15
274-12 (2019-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 13
274-9 (2019-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 17
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 12
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 12
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Question Page 10
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Question Page 10
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 113
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 113

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1975-11-24
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි , TNA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 112360582
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.