සිංහල தமிழ் English
Medium_nirmalanathan-4d9b6c08985a49dda89e1f265b9f05bd

I. Charles Nirmalanathan

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Vanni district

112360582

SUMMARY

#28

Overall Rank

#3

Party Rank

238

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
274-12 (2019-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 15
274-12 (2019-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 13
274-9 (2019-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 17
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Question Page 10
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 12
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Question Page 10
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 12
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 113
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 113

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1975-11-24
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
Contact
Telephone: 112360582
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.