සිංහල தமிழ் English
Medium_sivamohan-8831cf39e0fe136b64726bcbde670714

S. Sivamohan

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Vanni district

772093213

SUMMARY

#155

Overall Rank

#11

Party Rank

36

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 94
269-4 (2019-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
262-10 (2018-08-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 34
261-11 (2018-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
261-1 (2018-06-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
259-7 (2018-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
259-3 (2018-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27
259-2 (2018-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
257-13 (2017-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1963-09-03
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
Contact
Telephone: 772093213
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.