සිංහල தமிழ் English
Medium_priyantha-ee541969ab86535fa45f87da7481d600

අශෝක ප්‍රියන්ත

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

0777625238 / 032-7200222

සාරාංශය

#123

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#54

පක්ෂයේ ශේණිය

163

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question Page 17
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question Page 17
273-13 (2019-08-22) Written Question Page 15
271-13 (2019-06-07) Written Question Page 14
271-13 (2019-06-07) Written Question - Supplementary Question Page 16
271-13 (2019-06-07) Written Question - Supplementary Question Page 15
271-7 (2019-05-21) Written Question - Supplementary Question Page 20
271-7 (2019-05-21) Written Question - Supplementary Question Page 20
271-7 (2019-05-21) Written Question Page 19
271-5 (2019-05-09) Written Question - Supplementary Question Page 15

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1979-05-18
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Halawatha Dhammaloka Vidyalaya
පාසැල 2: St. Zavior College, Marawila
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0777625238 / 032-7200222
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.