සිංහල தமிழ் English
Medium_fernando-eaf11789139e32da3651d765da44f7c1

අරුන්දික ප්‍ර‍නාන්දු

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

312265404 / 31 371 8646 / 31 226 1140

සාරාංශය

#148

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#40

පක්ෂයේ ශේණිය

52

Times

නියෝජනය කළ වාර

11

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-7 (2019-09-19) Expunged Statement
Page 46
274-7 (2019-09-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 45
274-7 (2019-09-19) Expunged Statement
Page 46
274-7 (2019-09-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 45
273-13 (2019-08-22) Point of Order - Other
Page 47
273-10 (2019-08-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 67
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
273-3 (2019-07-25) Point of Order- Technical/Procedural
Page 71
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 91
272-4 (2019-06-21) Point of Order - Other
Page 86

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1971-09-15
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 312265404 / 31 371 8646 / 31 226 1140
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.