සිංහල தமிழ் English
Medium_gamage-78a0999345285b1b6b130d56963c4ef0

අනෝමා ගමගේ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

0632224303/2764221/2765977

සාරාංශය

#197

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#76

පක්ෂයේ ශේණිය

34

Times

නියෝජනය කළ වාර

8

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 104
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
268-2 (2019-02-06) Petitions
Page 6
264-9 (2018-12-05) Oral Contribution Page 8
263-5 (2018-09-18) Written Question- Response Page 21
263-5 (2018-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
263-5 (2018-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 22
261-3 (2018-06-08) Written Question Page 18
260-5 (2018-05-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1955-06-17
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: ස්ත්‍රී
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Husband: Daya Gamage
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Vishaka Vidyalaya, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය:  Bachelor's degree in Veterinary Medicine Science, University of Peradeniya
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0632224303/2764221/2765977
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.