සිංහල தமிழ் English
Medium_gamage-78a0999345285b1b6b130d56963c4ef0

அனோமா கமகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

0632224303/2764221/2765977

சுருக்கம்

#197

மொத்த தரவரிசை

#76

கட்சி தரவரிசை

34

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 104
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
268-2 (2019-02-06) Petitions
Page 6
264-9 (2018-12-05) Oral Contribution Page 8
263-5 (2018-09-18) Written Question- Response Page 21
263-5 (2018-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
263-5 (2018-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 22
261-3 (2018-06-08) Written Question Page 18
260-5 (2018-05-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1955-06-17
பாலினம்: பெண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Husband: Daya Gamage
கல்வி
School: Vishaka Vidyalaya, Colombo
Undergraduate:  Bachelor's degree in Veterinary Medicine Science, University of Peradeniya
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0632224303/2764221/2765977
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.