සිංහල தமிழ் English
Medium_devananda-a88219cc49079df3aa3d4a7ff0be8762

ඩග්ලස් දේවානන්ද

අමාත්‍ය - ධීවර හා ජලජ සම්පත්

Icon_epdp-9151bfc78a4139137c684c81990496a6-7f3877b20859f8e956cefa67916305ee

ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය, යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

112503467

සාරාංශය

#6

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

510

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 31
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 20
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 20
274-8 (2019-09-20) Question by Private Notice Page 6
274-8 (2019-09-20) Question by Private Notice Page 6
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 28
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 28
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 23
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 23
274-7 (2019-09-19) Question by Private Notice Page 21

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1957-11-10
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father: Member of Sri Lanka Communist Party/ Uncle: a leading trade unionist
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Jaffna Central College, Jaffna
පාසැල 2: Colomba Hindu College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_epdp-9151bfc78a4139137c684c81990496a6-7f3877b20859f8e956cefa67916305ee ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 112503467
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.