සිංහල தமிழ் English
Medium_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය

සිරිකොත මන්දිරය, 400, පිට කෝට්ටෙ, කොළඹ

Summary

17863

Times

No. of Individual MP Contributions

86

MPs

No. of MPs in Parliament

Top 5 MPs

POLITICIANS

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.