සිංහල தமிழ் English
Medium_maheswaran-9cfde6d32d14fd8a847dd1b6c05e2776

விஜயகலா மகேஷ்வரன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

0212221877/0112363591 [email protected]

சுருக்கம்

#164

மொத்த தரவரிசை

#68

கட்சி தரவரிசை

33

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
261-4 (2018-06-19) Petitions
Page 9
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
257-3 (2017-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
256-3 (2017-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
253-3 (2017-07-06) Expunged Statement
Page 51
253-3 (2017-07-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
253-3 (2017-07-06) Expunged Statement
Page 49
253-3 (2017-07-06) Oral Contribution Page 52
253-3 (2017-07-06) Oral Contribution Page 48
253-1 (2017-07-04) Point of Order - Other
Page 122

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-11-23
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School: Kaarianakar Hindu College
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0212221877/0112363591
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.