සිංහල தமிழ் English
Medium_adaikalanathan-26859e7b7acf59e5cf3f7197eb15ae03

செல்வம் அடைக்கலநாதன்

Icon_untitled-92bdd087bf079e473410e03896229a05

தமிழ் ஈழ விடுதலை இயக்கம் (TELO) Also a member of coalition - TNA, வன்னி மாவட்டம்

024222977 / 0232222100

சுருக்கம்

#157

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

53

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
275-3 (2020-01-08) Oral Contribution Page 5
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 58
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 35
273-2 (2019-07-24) Oral Contribution Page 27
273-2 (2019-07-24) Oral Contribution Page 23
273-2 (2019-07-24) Oral Contribution Page 22
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 24
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-06-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Xavier's Boys' College, Mannar
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_untitled-92bdd087bf079e473410e03896229a05 தமிழ் ஈழ விடுதலை இயக்கம் (TELO), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 024222977 / 0232222100
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.