සිංහල தமிழ் English
Medium_adaikalanathan-26859e7b7acf59e5cf3f7197eb15ae03

செல்வம் அடைக்கலநாதன்

Icon_untitled-92bdd087bf079e473410e03896229a05

தமிழ் ஈழ விடுதலை இயக்கம் (TELO) Also a member of coalition - TNA, வன்னி மாவட்டம்

024222977 / 0232222100

சுருக்கம்

#157

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

53

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 24
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 21
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 24
268-7 (2019-02-22) Oral Contribution Page 51
267-7 (2019-01-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 22
264-6 (2018-11-27) Oral Contribution Page 25
264-5 (2018-11-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 36
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49
263-6 (2018-09-19) Oral Contribution Page 5
262-10 (2018-08-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 112

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-06-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Xavier's Boys' College, Mannar
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_untitled-92bdd087bf079e473410e03896229a05 தமிழ் ஈழ விடுதலை இயக்கம் (TELO), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 024222977 / 0232222100
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.