සිංහල தமிழ் English
Medium_yogeswaran-86de8c264d00f1b34779dd86717fc833

சீனித்தம்பி யோகேஸ்வரன்

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

0652228273/0652258252

சுருக்கம்

#53

மொத்த தரவரிசை

#6

கட்சி தரவரிசை

78

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-13 (2019-03-28) Point of Order - Other
Page 74
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 94
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 104
270-7 (2019-03-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
269-4 (2019-03-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 96
269-4 (2019-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-04-26
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 0652228273/0652258252
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.