සිංහල தமிழ் English
Medium_yogeswaran-86de8c264d00f1b34779dd86717fc833

Seenithamby Yogeswaran

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Batticaloa district

0652228273/0652258252

SUMMARY

#53

Overall Rank

#6

Party Rank

78

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 131
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 43
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 83
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
271-10 (2019-05-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 103
271-9 (2019-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 101
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1970-04-26
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
Contact
Telephone: 0652228273/0652258252
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.