සිංහල தமிழ் English
Medium_yogeswaran-86de8c264d00f1b34779dd86717fc833

Seenithamby Yogeswaran

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Batticaloa district

0652228273/0652258252

SUMMARY

#53

Overall Rank

#6

Party Rank

78

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
270-13 (2019-03-28) Point of Order - Other
Page 74
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 94
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 104
270-7 (2019-03-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
269-4 (2019-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
269-4 (2019-03-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 96

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1970-04-26
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
Contact
Telephone: 0652228273/0652258252
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.