සිංහල தமிழ் English
Medium_yogeswaran-86de8c264d00f1b34779dd86717fc833

යෝහේස්වරන්, සීනිතම්බි

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි සහ TNA සන්ධාන සාමාජික, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

0652228273/0652258252

සාරාංශය

#53

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#6

පක්ෂයේ ශේණිය

78

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 131
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 43
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 83
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
271-10 (2019-05-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 103
271-9 (2019-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 101
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1970-04-26
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි , TNA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0652228273/0652258252
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.