සිංහල தமிழ் English
Medium_viyalanderan-0427f9a40279158c5effdeaf7589aec1

சதாசிவம் வியாழேந்திரன்

Icon_1-8fe0e3f3450623bfc4356af39be9a548-e48cdea128399ad823afac4c341a0033

தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகம் (PLOTE) Also a member of coalition - TNA, மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

774595807

சுருக்கம்

#56

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

92

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
273-12 (2019-08-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
273-11 (2019-08-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 53
272-10 (2019-07-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 73
272-8 (2019-07-10) Point of Order - Other
Page 63
272-1 (2019-06-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 142

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1979-11-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1-8fe0e3f3450623bfc4356af39be9a548-e48cdea128399ad823afac4c341a0033 தமிழீழ மக்கள் விடுதலைக் கழகம் (PLOTE), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 774595807
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.