සිංහල தமிழ் English
Medium_yogeswaran-86de8c264d00f1b34779dd86717fc833

சீனித்தம்பி யோகேஸ்வரன்

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

0652228273/0652258252

சுருக்கம்

#53

மொத்த தரவரிசை

#6

கட்சி தரவரிசை

78

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 131
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 43
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 83
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
271-10 (2019-05-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 103
271-9 (2019-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 101
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-04-26
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 0652228273/0652258252
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.