සිංහල தமிழ் English
Medium_nishantha-fc659576b7b378358ea9cf116cadf2f8

நிஷாந்த பெரேரா

இராஜாங்க அமைச்சர் - Fisheries & Freshwater Fishing Industry

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, புத்தளம் மாவட்டம்

777449492

சுருக்கம்

#169

மொத்த தரவரிசை

#51

கட்சி தரவரிசை

40

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 53
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 31
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 100
270-10 (2019-03-25) Point of Order - Other
Page 70
270-7 (2019-03-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
262-6 (2018-08-08) Petitions
Page 8
259-10 (2018-04-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 87

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-03-05
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Elder Brother: Jagath Samantha - (Archichikatuwa Pradeshiya Sabha Chairman)
கல்வி
School: St. Mary's Boys Collage, Chillaw
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 777449492
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.