සිංහල தமிழ் English
Medium_nishantha-fc659576b7b378358ea9cf116cadf2f8

நிஷாந்த பெரேரா

இராஜாங்க அமைச்சர் - Fisheries & Freshwater Fishing Industry

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, புத்தளம் மாவட்டம்

777449492

சுருக்கம்

#169

மொத்த தரவரிசை

#51

கட்சி தரவரிசை

40

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
257-11 (2017-11-29) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 115
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
256-7 (2017-11-16) Expunged Statement
Page 74
256-7 (2017-11-16) Point of Order - Other
Page 74
255-5 (2017-09-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
255-2 (2017-09-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 95
253-3 (2017-07-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
251-13 (2017-04-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49
249-18 (2016-12-09) Expunged Statement
Page 77

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-03-05
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Elder Brother: Jagath Samantha - (Archichikatuwa Pradeshiya Sabha Chairman)
கல்வி
School: St. Mary's Boys Collage, Chillaw
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 777449492
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.