සිංහල தமிழ் English
Medium_sivalingam-2bf55f0f1d51fc8d2e2ab60f64f927fe

முத்து சிவலிங்கம்

Icon_images-79c39043a4e39964cb0d0e348589c423-528650c5f6e0d4b7371b175e6e43f2a5

இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் (CWC) Also a member of coalition - UPFA, நுவரெலியா மாவட்டம்

0522223092/2301357 / 8

சுருக்கம்

#184

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

22

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
270-19 (2019-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
267-7 (2019-01-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 35
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
263-11 (2018-10-11) Point of Order - Other
Page 89
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
261-11 (2018-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
257-10 (2017-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1943-07-20
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_images-79c39043a4e39964cb0d0e348589c423-528650c5f6e0d4b7371b175e6e43f2a5 இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் (CWC), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0522223092/2301357 / 8
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.