සිංහල தமிழ் English
Medium_thigambaran-a2047fb2c36028e5375fcec66bed0b5c

பழனி திகாம்பரம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_123

தொழிலாளர் தேசிய சங்கம் (NUW) Also a member of coalition - UNFGG, நுவரெலியா மாவட்டம்

0712151734/0112581185

சுருக்கம்

#183

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

43

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 103
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 19
270-17 (2019-04-03) Point of Order- Technical/Procedural
Page 93
270-17 (2019-04-03) Point of Order - Other
Page 84
269-5 (2019-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
267-7 (2019-01-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 25
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-01-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_123 தொழிலாளர் தேசிய சங்கம் (NUW), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0712151734/0112581185
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.