සිංහල தமிழ் English
Medium_ratnayake-b6381f5f006c73f1f8c8e76aba8549ef

சீ.பீ. ரத்னாயக்க

இராஜாங்க அமைச்சர் - Railway Services

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, நுவரெலியா மாவட்டம்

0522279402/ 0112596440

சுருக்கம்

#162

மொத்த தரவரிசை

#48

கட்சி தரவரிசை

52

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 41
273-8 (2019-08-07) Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 Page 8
273-8 (2019-08-07) Prime Ministers Question Page 8
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 16
273-2 (2019-07-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
272-5 (2019-06-27) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52
271-13 (2019-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
271-7 (2019-05-21) Oral Contribution Page 7
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 30

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1958-01-21
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Vidyartha Vidyalaya, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0522279402/ 0112596440
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.