සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayake-9f30f44d696ef159153228dc4ed4d7bc

நவீன் திசானாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, நுவரெலியா மாவட்டம்

522222355 [email protected]

சுருக்கம்

#122

மொத்த தரவரிசை

#53

கட்சி தரவரிசை

109

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
271-9 (2019-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
270-17 (2019-04-03) Oral Contribution Page 109
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 101
270-17 (2019-04-03) Oral Contribution Page 110

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-09-09
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Gamini Dissanayake, Father-in-law: Karu Jayasuriya Mother: Shrima Dissanayake
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate: LLB, University of Sussex, London, Master in Financial Law, University of London
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 522222355
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.