සිංහල தமிழ் English
Medium_sivalingam-2bf55f0f1d51fc8d2e2ab60f64f927fe

මුත්තු සිවලිංගම්

Icon_images-79c39043a4e39964cb0d0e348589c423-528650c5f6e0d4b7371b175e6e43f2a5

ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

0522223092/2301357 / 8

සාරාංශය

#184

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

22

Times

නියෝජනය කළ වාර

7

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
270-19 (2019-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
267-7 (2019-01-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 35
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
263-11 (2018-10-11) Point of Order - Other
Page 89
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
261-11 (2018-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
257-10 (2017-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1943-07-20
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_images-79c39043a4e39964cb0d0e348589c423-528650c5f6e0d4b7371b175e6e43f2a5 ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය, UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0522223092/2301357 / 8
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.