සිංහල தமிழ் English
Medium_senanayake-f06b759af0704e0c12aca8ff6ac0ec61

வசந்த சேணாநாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, பொலநறுவை மாவட்டம்

0332276976/0112338232

சுருக்கம்

#216

மொத்த தரவரிசை

#83

கட்சி தரவரிசை

9

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 13
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
257-8 (2017-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
257-1 (2017-11-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 181
256-5 (2017-11-14) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 99
252-6 (2017-05-25) Written Question- Response Page 18
252-1 (2017-05-03) Petitions
Page 71
249-5 (2016-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
241-4 (2015-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1973-06-28
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Great Grandfather: D. S. Senanayake
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
Undergraduate: LLB, University of Buckingham, London
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0332276976/0112338232
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.