සිංහල தமிழ் English
Medium_samaraweera-6e29e81aaaf80d08b2c8949675b48365

ஜயந்த சமரவீர

இராஜாங்க அமைச்சர் - Environment

Icon_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262

தேசிய சுதந்திர முன்னணி (NFF) Also a member of coalition - UPFA, களுத்துரை மாவட்டம்

382294705

சுருக்கம்

#59

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

206

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 27
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 27
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 31
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 31
274-7 (2019-09-19) Written Question Page 19
274-7 (2019-09-19) Written Question Page 19
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 119
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 119
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question Page 18
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-12-20
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Gunasekara Rodrigo (Chairman Kaluthara Pradeshiya Sabha, LSSP)
கல்வி
School: Wadduwa Central College, Panadura
Undergraduate: Diploma in Journalism Sri Jayawardenapura
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262 தேசிய சுதந்திர முன்னணி (NFF), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 382294705
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.