සිංහල தமிழ் English
Medium_welgama-b431afff8aac06c01a5c0948eb7c99fa

குமார வெல்கம

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, களுத்துரை மாவட்டம்

0342247099/0342243955

சுருக்கம்

#189

மொத்த தரவரிசை

#63

கட்சி தரவரிசை

33

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
270-17 (2019-04-03) Petitions
Page 6
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
270-9 (2019-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 14
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
263-1 (2018-09-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 107
262-5 (2018-08-07) Oral Contribution Page 42
261-11 (2018-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72
260-9 (2018-06-05) Petitions
Page 14
258-7 (2018-02-21) Written Question Page 12

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1950-05-04
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: St.Thomas, Mt.Lavinia
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0342247099/0342243955
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.