සිංහල தமிழ் English
Medium_tewarapperuma-51784e0f644ab103e35bfee04ab54477

பாலித தெவரப்பெரும

பிரதி அமைச்சர் - தொழில் மற்றும் தொழிற்சங்க உறவுகள்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, களுத்துரை மாவட்டம்

0725510520 / 342241299 [email protected]

சுருக்கம்

#139

மொத்த தரவரிசை

#60

கட்சி தரவரிசை

123

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-8 (2019-08-07) Petitions
Page 6
271-4 (2019-05-08) Petitions
Page 6
271-4 (2019-05-08) Petitions
Page 6
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
270-7 (2019-03-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
269-2 (2019-03-06) Petitions
Page 6
269-2 (2019-03-06) Petitions
Page 6
268-2 (2019-02-06) Petitions
Page 6
268-2 (2019-02-06) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1960-03-05
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - Thomas thewarapperuma(Active member of SL samasamaja party), Brother - Sriyananda thewarappeeruma(President of Pradeshiya sabha(SLFP))
கல்வி
School: K/Mathugama Ananda shashtralaya national college
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0725510520 / 342241299
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.