සිංහල தமிழ் English
Medium_wijewardene-a0a4a4561bc08ef413dab2d6e85dae5b

විජයවර්ධන, රුවන්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

0112489895/0112552817

සාරාංශය

#134

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#57

පක්ෂයේ ශේණිය

143

Times

නියෝජනය කළ වාර

10

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-2 (2019-09-04) Written Question- Response Page 15
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
274-2 (2019-09-04) Written Question- Response Page 15
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
273-13 (2019-08-22) Written Question- Response Page 23
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
273-13 (2019-08-22) Written Question- Response Page 12

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Media

Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1975-08-04
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Maternal great grandfather: D.S Senanayake, J.R. Jayewardene (a nephew of), Ranil Wickremesinghe (a cousin of)
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: University of Sussex, UK
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0112489895/0112552817
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.