සිංහල தமிழ் English
Medium_wijewardene-a0a4a4561bc08ef413dab2d6e85dae5b

Ruwan Wijewardene

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Gampaha district

0112489895/0112552817

SUMMARY

#134

Overall Rank

#57

Party Rank

143

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
274-2 (2019-09-04) Written Question- Response Page 15
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
274-2 (2019-09-04) Written Question- Response Page 15
273-13 (2019-08-22) Written Question- Response Page 12
273-13 (2019-08-22) Written Question- Response Page 23
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

Personal
Date Of Birth: 1975-08-04
Gender: male
Family Political Engagement: Maternal great grandfather: D.S Senanayake, J.R. Jayewardene (a nephew of), Ranil Wickremesinghe (a cousin of)
Education
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
Undergraduate: University of Sussex, UK
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112489895/0112552817
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.