සිංහල தமிழ் English
Medium_gunasekara-6dc50a99efb2d709d5887235e0d9850a

Edward Gunasekara

Deputy Minister - Lands and Parliamentary Reforms and Chief Government Whip

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Gampaha district

112294040 [email protected]

SUMMARY

#101

Overall Rank

#41

Party Rank

99

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-11 (2019-11-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 50
274-9 (2019-10-08) Petitions
Page 10
274-9 (2019-10-08) Oral Contribution Page 10
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 5
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 13
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 5
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 13
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
271-12 (2019-06-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 55

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1953-07-05
Gender: male
Profession: Businessman
Education
School: Nalanda Central College, Minuwangoda
School 2: Stafford International School
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 112294040
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.