සිංහල தமிழ் English
Medium_amaratunga-ca0e34f75c31eecf2bde82b5d6013295

ජෝන් අමරතුංග

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

2367147/2686350

සාරාංශය

#109

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#44

පක්ෂයේ ශේණිය

129

Times

නියෝජනය කළ වාර

8

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 18
274-9 (2019-10-08) Oral Contribution Page 7
274-9 (2019-10-08) Oral Contribution Page 6
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
274-1 (2019-09-03) Written Question- Response Page 96
274-1 (2019-09-03) Written Question- Response Page 96
273-2 (2019-07-24) Petitions
Page 12
273-2 (2019-07-24) Petitions
Page 12
272-7 (2019-07-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1940-05-21
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: De Mazenod College, Kandana
පාසැල 2: St. Joseph's College, Maradana
ප්‍රථම උපාධිය: Sri Lanka Law College, Colombo
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 2367147/2686350
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.