සිංහල தமிழ் English
Medium_nishantha-00c7a4cae961ed1c835298634afa3763

පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

342270540 [email protected]

සාරාංශය

#187

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#61

පක්ෂයේ ශේණිය

63

Times

නියෝජනය කළ වාර

10

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 81
271-3 (2019-05-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 17
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
270-11 (2019-03-26) Point of Order - Other
Page 38
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
270-6 (2019-03-19) Point of Order - Other
Page 49
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 103
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
267-2 (2019-01-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 56
267-2 (2019-01-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 53

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1970-06-30
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
Profession: Teacher
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: K/Kaluwamodara Primary School, Aluthgama
පාසැල 2: Aluthgama National School
ප්‍රථම උපාධිය: Teaching course, distance learning from Ministry of education
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 342270540
ඊමේල්: [email protected]
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.