සිංහල தமிழ் English
Medium_wijemanne-d25da2e85ff5bf6efbe48e3a7556c4e4

විජේමාන්න, ලක්ෂ්මන් ආනන්ද

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

0345622544/0112717433

සාරාංශය

#219

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#84

පක්ෂයේ ශේණිය

24

Times

නියෝජනය කළ වාර

4

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
267-8 (2019-01-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 54
262-10 (2018-08-24) Petitions
Page 10
260-9 (2018-06-05) Petitions
Page 14
259-10 (2018-04-04) Point of Order - Other
Page 132
258-8 (2018-02-22) Petitions
Page 6
256-5 (2017-11-14) Petitions
Page 6
256-5 (2017-11-14) Petitions
Page 6
255-8 (2017-10-17) Petitions
Page 7
255-8 (2017-10-17) Petitions
Page 7

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1960-06-19
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0345622544/0112717433
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.