සිංහල தமிழ் English
Medium_lohanratwatte-0b182159bdd120e507cae94b352e86ef

ලොහාන් රත්වත්තෙ

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - මහාමාර්ග සංවර්ධන

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

0812202700/ 0812201000

සාරාංශය

#227

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#84

පක්ෂයේ ශේණිය

12

Times

නියෝජනය කළ වාර

3

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
256-5 (2017-11-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 94
256-5 (2017-11-14) Expunged Statement
Page 96
256-5 (2017-11-14) Expunged Statement
Page 96
256-5 (2017-11-14) Expunged Statement
Page 96
250-2 (2017-01-24) Expunged Statement
Page 48
249-16 (2016-12-07) Expunged Statement
Page 51
249-16 (2016-12-07) Expunged Statement
Page 51
249-16 (2016-12-07) Point of Order - Other
Page 51
249-16 (2016-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1968-06-22
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father - Anuruddha Ratwatte, Minister
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
පාසැල 2: Trinity College, Kandy
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0812202700/ 0812201000
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.