සිංහල தமிழ் English
Medium_lohanratwatte-0b182159bdd120e507cae94b352e86ef

Lohan Ratwatte

State Minister - Roads Development

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Kandy district

0812202700/ 0812201000

SUMMARY

#227

Overall Rank

#84

Party Rank

12

Times

Participated in parliament

3

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
256-5 (2017-11-14) Expunged Statement
Page 96
256-5 (2017-11-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 94
256-5 (2017-11-14) Expunged Statement
Page 96
256-5 (2017-11-14) Expunged Statement
Page 96
250-2 (2017-01-24) Expunged Statement
Page 48
249-16 (2016-12-07) Point of Order - Other
Page 51
249-16 (2016-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
249-16 (2016-12-07) Expunged Statement
Page 51
249-16 (2016-12-07) Expunged Statement
Page 51

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-06-22
Gender: male
Family Political Engagement: Father - Anuruddha Ratwatte, Minister
Education
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Trinity College, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0812202700/ 0812201000
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.