සිංහල தமிழ் English
Medium_jayarathne-4b420e234ef4682f5a5460827eee88c2

Anuradha Jayaratne

Member of Parliament (MP)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Kandy district

0711009009/0719185185

SUMMARY

#125

Overall Rank

#33

Party Rank

106

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 41
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 56
274-2 (2019-09-04) Petitions
Page 6
274-2 (2019-09-04) Petitions
Page 6
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
270-6 (2019-03-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
261-10 (2018-07-05) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1985-12-22
Gender: male
Family Political Engagement: Father - D.M. Jayaratne
Education
School: Trinity College, Kandy
School 2: Royal College, Colombo
Undergraduate: University of Bakingham, LLB
Postgraduate: International Economy (Dip) University of Harward
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0711009009/0719185185
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.