සිංහල தமிழ் English
Medium_sarvanapavan-32b7b4533169136d3e688325e98f5712

සරවනපවන්, ඊ.

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි සහ TNA සන්ධාන සාමාජික, යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

0213215292/0113443135

සාරාංශය

#93

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#8

පක්ෂයේ ශේණිය

53

Times

නියෝජනය කළ වාර

12

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
258-5 (2018-02-19) Priviledges
Page 23
257-18 (2017-12-09) Point of Order - Other
Page 55
257-18 (2017-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
257-11 (2017-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
257-6 (2017-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
257-4 (2017-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1953-12-15
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි , TNA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0213215292/0113443135
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.