සිංහල தமிழ் English
Medium_sarvanapavan-32b7b4533169136d3e688325e98f5712

සරවනපවන්, ඊ.

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි සහ TNA සන්ධාන සාමාජික, යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

0213215292/0113443135

සාරාංශය

#93

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#8

පක්ෂයේ ශේණිය

53

Times

නියෝජනය කළ වාර

12

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 78
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
270-9 (2019-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 23
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102
265-2 (2018-12-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
263-7 (2018-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 108

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1953-12-15
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි , TNA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0213215292/0113443135
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.