සිංහල தமிழ் English
Medium_viraj-e550adf108c0d7a948843ea061f461bd

අකිල විරාජ් කාරියවසම්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

0372284244/0372282444 [email protected]

සාරාංශය

#34

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#14

පක්ෂයේ ශේණිය

481

Times

නියෝජනය කළ වාර

10

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-11 (2019-08-20) Written Question- Response Page 41
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 36
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 42
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 36
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 42
273-11 (2019-08-20) Written Question- Response Page 35
273-7 (2019-08-06) Written Question- Response Page 24
273-7 (2019-08-06) Oral Contribution Page 26
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1973-05-23
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
Profession: Lawyer
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Kuliyapitiya Madya Maha Vidyalaya, Kuliyapitiya
ප්‍රථම උපාධිය: B.A. , University of Colombo
පශ්චාත් උපාධිය: LLB, Open University of Sri Lanka
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0372284244/0372282444
ඊමේල්: [email protected]
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.