සිංහල தமிழ் English
Medium_hizbullah-0c98802fd63fa7d05f3e9d5be1d3a295

එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

652248333

සාරාංශය

#158

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#46

පක්ෂයේ ශේණිය

44

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
259-5 (2018-03-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
259-3 (2018-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
257-16 (2017-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102
257-11 (2017-11-29) Written Question- Response Page 14
255-11 (2017-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
254-5 (2017-08-22) Oral Contribution Page 53
254-1 (2017-08-08) Written Question- Response Page 80
253-7 (2017-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
253-3 (2017-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 102
253-3 (2017-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 101

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1963-02-02
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 652248333
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.